• Universitetssenteret på Kjeller

UNIK - Universitetssenteret på Kjeller

Stiftelsen UNIK - Universitetssenteret på Kjeller, ble opprettet i 1986 som et samarbeid om forskning og utdanning på Kjeller mellom Universitetet i Oslo (UiO) og forskningsinstituttene på Kjeller. NTNU kom med i samarbeidet i 1995. I 2017 ble forsknings- og utdanningsvirksomheten ved UNIK overdratt til Universitetet i Oslo, og drevet videre som Institutt for teknologisystemer ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiO. 

Stiftelsen UNIK er eier av eiendommen Gunnar Randers vei 19 på Kjeller, som leies ut til UiO. 
Stiftelsen formål er å bidra til samarbeid mellom UiO og forskningsinstituttene på Kjeller innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling. I tillegg ivaretar og videreutvikler eiendommen Gunnar Randers vei 19. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.